Packaging and Waste Management Center
 

 

 

 

Pateikiame Jums nuorodas ir dokumentus, apimančius nedelę dalį Europos Sąjungos direktyvų, Lietuvos įstatymų ir poįstatyminių aktų, apibrėžiančių pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymą. Visi dokumentai, pateikiami šiame puslapyje, yra skirti tik bendram susipažinimui ir negali būti laikomi oficialiais. PATC, Všį negali garantuoti dokumentų tikslumo. Autentiškais dokumentais gali būti laikomi tik dokumentai paskelbti Europos Sąjungos ir Lietuvos respublikos oficialiuose leidiniuose.

Dokumentai pateikti Adobe (pdf) formate. Noredami parsisiųsti naujausią Adobe Reader versiją, prašome apsilankyti Adobe puslapyje, kurio adresas: http://www.adobe.com

Europos Sąjungos direktyva 94/62/EC (EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE 94/62/EC)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL GAMINIŲ AR PAKUOTĖS ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS LEŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS IR TARYBOS DARBO REGLAMENTO BEI TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ, NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. SPALIO 17 D. NUTARIMO NR. 1643 "DĖL APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR APMOKESTINAMOSIOS PAKUOTĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2003-2006 METŲ UŽDUOČIŲ" PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 2, 5, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL APLINKOS IR FINANSŲ MINISTRŲ 2002 M. GRUODŽIO 21 D. ISAKYMO NR. 663/409A "DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS" PAKEITIMO

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PAKUOČIŲ KLASIFIKATORIAUS, MATAVIMO VIENETŲ, NAUDOJAMŲ DEKLARUOJANT PREKES LIETUVOS MUITINEI, SARAŠO IR DOKUMENTŲ TIPŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMAS

DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ TARIFŲ INDEKSAVIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS

Jusų verslui musų ekspertai yra parengę naujausią informaciją apie Lietuvos įstatyminę bazę, susijusią su pakuotėmis ir atliekomis. Kreipkitės į mus ir gausite atsakymus į Jus dominančius atliekų tvarkymo klausimus.

  
PATC e-mail
PATC Všį, Copyright 2004